Color Riche mới!

Chắc gì màu son hiện tại đã phù hợp với tính cách thật của bạn? Hãy tìm câu trả lời cùng son màu lâu phai

L'ORÉAL
BẮT ĐẦU
{{firstQuestion.question}}
{{firstQuestion.options[0].text}}
{{firstQuestion.options[1].text}}
{{firstQuestion.options[2].text}}
{{firstQuestion.options[3].text}}
{{secondQuestion.question}}
{{option.text}}
{{thirdQuestion.question}}
{{option.text}}

HÃY ĐỂ COLOR RICHE TIẾT LỘ MÀU SON PHÙ HỢP VỚI TÍNH CÁCH CỦA BẠN

{{selectedGroup.text}}

Màu son phù hợp dành cho bạn là: {{selectedGroup.lipstick}}
BẮT ĐẦU LẠI